obrazy do bytu, obrazy na plátně, olejomalby, akvarely

   
   
   

Galerie obrazů - Výstavy - Životopis -  Kontakt - Jak vzniká obraz - kalendáře - úvod           

   
   

 Životopis

Osobnost a tvorba malíře Pierra Asiera je výrazně ovlivněna dlouholetým pobytem ve Francii.  Z nejrůznějších stran poznal život mnoha francouzských měst, ale centrum jeho uměleckého působení zůstává Paříž. 
Výrazný vliv francouzských impresionistů je patrný zejména na obrazech krajin a květin.  Ve svých začátcích prošel ateliéry mnoha akademických malířů  (mr. Hron, F. Doola,  I. Jelínka, navštěvoval ateliér  J.Součka....) , než se v jeho tvorbě vymezilo několik souběžných témat, která nesou autorův nesporný rukopis.

Jednoznačně dominující tématikou jsou obrazy moře. Studiím techniky vln, odlesků, struktury pěny a měkkým barevným přechodům hloubek věnoval několik let života z paluby zaoceánských lodí, na nichž se plavil převážně
v oblasti severního oceánu, norských fjordů a Spitsberk. 
Aby poznal i druhou tvář mořské hladiny, věnuje se již řadu let potápění.
Za svého učitele považuje ruského malíře Ivana Aivazovského.

Do kontrastu s  dramaticky absolutizujícím motivem moře - dokonalým a nesmrtelným, staví téměř impresionistické žánrové kompozice květin, trávy a listí - křehké a umírající.
Patrně nejhodnotnějším proudem Asierovy tvorby jsou obrazy s fantastickou a mystickou tématikou, využívající surrealistické, až symbolické principy.
Pro pečlivého pozorovatele je zřejmé, že se všechny tyto proudy mnohdy zcela nenápadně prolínají a doplňují. Realistické fragmenty na pozadí absurdní scenérie, nebo ve zdánlivě abstraktním díle, naleznete robustně logické stavby.

Od roku 2005 tráví Asier svůj čas v ČR převážně v ateliéru na své usedlosti v Českém ráji.

 

obrazy do bytu, moderní obrazy, olejomalby, obrazy na plátně, galerie obrazů, obrazy duše,