obrazy do bytu, obrazy na plátně, olejomalby, akvarely

   
   
   

Galerie obrazů - Výstavy - Životopis -  Kontakt - Jak vzniká obraz - kalendáře - úvod       

   
   

Jak vzniká obraz

 

O procesech které doprovázejí  zrod nového díla toho bylo již napsáno mnoho. Většina malířů si zvolí téma, podle něho, formát plátna
a pak nanášejí základní kontury některým neutrálním odstínem, který bude na paletě převládat. Obvykle jsou to různé odstíny okru.
Ohraničené kontury pak vyplňují základní barevnou plochou od vzdálených rovin až k blízkým. Detailu, který dává obrazu malířův
rukopis se dočká až na konec.
A pak ovšem že podpis, to je to nejtěžší....alespoň pro mne. Vždy mi někde překáží.

Jak malovali velcí malíři?
Jsou ale i výjimky, například můj přítel malíř
Jan Souček maloval obraz od okraji již ve finální podobě.
Měl obdivuhodně jasnou představu o tom jak má dílo vypadat.
Paul Gogin považoval obraz za dvourozměrnou plochu rozdělenou na menší barevné plošky.
Ingres zase věnoval detailu takovou pečlivost, až se z obrazu vytratily viditelné tahy štětce i když jste se dívaly z několika centimetrů.
Naproti tomu
impresionistické obrazy byly jen chaotickým shlukem  bodů a obraz se zázračně objevil až když jste od něho poodstoupili.
Rembrant maloval na okrový podklad a záměrně ho nechával místy prosvítat. Obrazy tím získávali pocit vnitřního světla. Jeho oblíbenou barvou byla černá a postavy mimo těžiště kompozice často nechával  jen naskicované.
Rubens v době svého vrcholu připravoval pouze kompozici, základní obrysy a odstíny a s konečné detaily, které považoval za pouhé řemeslo nechána svým žákům.

Intuitivní malování

Moje obrazy jsou výsledkem nedefinovatelné intuice. Je to metoda, které se lze stěží naučit,  a dovednost malířských technik ji přiliž
nepomáhá. Během práce pořizuji fotky  plátna a prohlížím si nedokončený obraz v různých
a odstínech v počítači. Měním sytost, světlost, kontrast a  posuzuji kompozici  i jednotlivé výřezy, obracím obraz zrcadlově - 
to je mimochodem nedocenitelný pomocník i v průběhu samotného malování.
Mít v ateliéru na proti stojanu zrcadlo je podobné, jako dívat se na dílo jinýma očima. 

Moře na plátně

Strávil jsem hodiny a dny pozorováním moře.
V dětství jsem na prázdninách v Polských Sopotech z Gdyňského útesu kreslil studie mořské plochy. Každým okamžikem se tvář moře měnila
a já jsem neměl čeho se chytit. Kde zachytit kontury a tvary vln. když prázdniny skončili, slíbil jsem si, že namaluji velký obraz moře z paměti. Doma jsem pak napnul velké plátno na staré dveře, postavil je před vrata do dvora a malířskou štětkou na něj roztíral černý a bílý latex.
Z dálky jsem pak ve čmouhách hledal moře. Černou a bílou jsem pak nahradil pařížskou modří a bělobou a nakonec dokreslil několik racků.
Na dvoře středočeského statku se najednou objevilo moře. Pařížská modř  byla jedinou barvou, kterou jsem tenkrát používal a v jistém smyslu
ctím tuto zásadu do dnes. Je to barva, která v sobě obsahuje tolik dalších odstínů, že k vytvoření  barevného obrazu stačí jenom terpentýn
a běloba. Navíc má jednu magickou vlastnost, na kterou jsem dosud nenašel odpověď.  Časem nepatrně ztrácí svojí sytost, ale když pak uložíte
na čas obraz do místa kam neproniká světlo, barevnost se vrátí do původního stavu.  Později jsem pařížskou (někdy se jí říká pruská) modř
míchal s umbrou tmavou abych tak získal náhražku černé, kterou jsem odmítl používat, protože nepochází z přirozeného barevného spektra. 

Na modrou plochu jsem nanesl  tenké pruhy bílé a pak je roztíral dlouhými tahy štětce, kopírujícími tvar vlny.  
Slib jsem splnil a současně našel tajemství intuitivního malování.  Moře, které jsem nedokázal malovat přímo v plenéru se mi z paměti vybavilo jako zcela jasná scenérie. Představu neb vzpomínku dokážeme zastavit a prohlédnout si dopodrobna její detaily, ale moře ne.
Toto první moře bylo však v jistém smyslu i posledním, které jsem namaloval právě objevenou technikou.
Několikrát jsem se pokusil vytvořit další obrazy, ale  vznikali jen méně zdařilé variaci na povodní velké plátno.
Brzy jsem pochopil, že technika dlouhých tahů kopírujících směr vln je něco jako technika na jedno použití.
Dokáže vyjádřit jeden výraz mořské hladiny ale nepřipouští  další charakteristické atributy jako je průhlednost vody,
pěna, odlesky světla a  stíny na hladině. 

SEVERNÍ MOŘE

Pak jsem jednou vyměnil pařížskou modř za chromoxid ohnivý a do velkého zlatého rámu jsem namaloval Smaragdové moře,
kde jsem poprvé  hladinu  vlny rozdělil na malé plochy s vlastní strukturou a centrální vlnu jsem se pokusil ozářit paprskem světla..
K průhlednosti měl obraz ještě daleko, ale přesto znamenal  zásadní změnu. Navždy jsem opustil dlouhé tahy štětcem
a monochromatické hladiny a vydal se hledat průzračnost a odlesky na hladině.


SMARAGDOVÉ MOŘE

Ve smaragdovém období vznikl i obraz MOST PŘES NAVŽDY , ve kterém jsem rozbouřenou vodní hladinu vyměnil za říční.
 Pod vlivem Bachova Jonathana Livingstona Racka, který v osmdesátých letech ovlivňoval celou mojí generaci
vznikala řad dalších obrazů a básní.
Pod kůží totiž měl cejch zakázané svobody. Bachův Most přes navždy jsem ale dostal do ruky až o dvacet let později,
a to v době, kdy už mi nemohl tolik dát.
Tenkrát mi ale k namalování obrazu stačil název.  Ano hledali jsme víc než tam bylo, ale to vlastně děláme stále.

MOST PŘES NAVŽDY

Ve stejné době jsem namaloval obraz


VARHANÍ KONCERT,
který vznikl na podlaze kostela v průběhu varhanního koncertu.

Pak jsem koupil tátovi k vánocům knihu reprodukcí   Ivana Aivzovského a začal se znovu učit psát do řádků vln.
 

Tajemství  Aivazovského moře je ve dvou rovinách. Hloubku vyjádří plynule  prolnutími odstíny od tmavě modré nebo zelené,
až po okrovou až žlutou a povrch hladiny jemně popsaný řetízkovou pěnou. Oko diváka má někdy problém zaostřit na celý
obraz najednou, protože iluze hloubky a povrchu je velmi přesvědčivá. Nakonec nanese na místa vrcholku vln vrstvu žlutobílé barvy,
tak že mhouříte oči před oslněním.

Je to několik triků, které malíř dosazuje do celkové kompozice velmi opatrně. Mnohokrát jsem viděl  v různých přístavech variace na Aivazovského s bohatým využitím jeho efektů, ale většinou svou líbivou hodnotou nepřevyšovali hodnotu sádrového trpaslíka. 
Letos v zimně jsem strávil dva týdny pozorováním vln jednom egyptském letovisku. 
Seděl jsem na troskách mola  zničeného vichřicí a sledoval jak se vlny rudého moře rozbíjejí o korálový útes. 
V okamžiku kdy vlna narazí na stěnu útesu vystoupí do  výšky a v té chvíli  s sebou nabere i hejna korálových rybiček .
Nad hladinou se tak ukáže fascinující akvárium nesoucí mořský život ve kterém se navíc i díky lomu světla zrcadlí korálový útes.
Tento fascinující a pomíjivý úkaz mě zcela  pohltil, ale nemám odvahu podobný efekt přenést na plátno. 

Některé zázraky si může dovolit jenom mistr příroda...

 

Cesta obrazu

Zvolil jsem si zadání  MOŘE jak "neobvyklé téma".
Divoké, hluboké bez jakýchkoli rušivých cizích objektů. Jen voda a nebe.
Zvolil jsem poměrně velký formát, plátno 120cm x 200 cm.
V takovém formátu můžete docílit životní velikosti a dojem z obrazu je maximálně bezprostřední .

Takže jestli Vás to zajímá, pojďte sledovat CESTU OBRAZU Divokého moře den po dni.

   

Den první  - První obraz
Nastínil jsem smaragdovou kompozici a držel se jí celý den.
Večer  jsem si  obraz  prohlédl z dálky.


 

Průhledná vzedmutá vlna byla přiliž okázalá a v hloubce moře ne přiliž pravděpodobná.
Je to krásný efekt, který působí v obraze trochu, jako silné koření v jídle. S citem a v nenápadné dávce dodá dílu správnou chuť, ale  když se postaví přiliž na odiv, stává se laciným trpaslíkem na zahradě. Pravá část obrazu je rozbitá snahou o přesvětlené odlesky slunce.  Poklidný horizont v centrální části obrazu  je další nesourodý plán podobný vzedmuté vlně. Jediné co se mi na obrazu opravdu líbilo byla rozptýlená pěna která v některých místech vytvářela nádech mlhy. To je nový prvek, který si rozhodně zapamatuji, ale teď na něj není vhodný čas.

Barvu jsem z obrazu setřel a druhý den začal na novo.

Den druhý - Druhý obraz

Tentokrát jsem se maximálně vyvaroval líbivých efektům i podmanivě smaragdové barvě. Změnil jsem směr vln a zvolil úhlopříčnou kompozici.

 

Obraz má zajímavou barevnou skladbu od modré zelené přes okrovou , žlutou, bledě modrou
až k fialové. Zajímavá struktura které nijak nepomáhají  podbízivé efekty.
Barvy se prolínají a nedají se přímo pojmenovat. Kompozice je však příliš robustní.
Tedy zarostlá zahrada bez trpaslíka ale i bez pěšinky která Vás zahradou bezpečně provede abyste se neztratili v pralese. Bez charakteristických prvků. Voda postrádá subtilnost a krajky pěny nestačí udržet pocit pomíjivosti a skupenství. Kompozice postrádá záměrně přechod mezi hladinou a oblohou ale je to na úkor hloubky.

Večer si nejsem jist, zda jsem namaloval vlny, nebo skalnaté pohoří
a tak i barvy tohoto  dne a obrazu končí po západu slunce v umazaném hadru.

Den třetí - Třetí obraz

Měl jsem před očima obě scenérii z předchozích dní a snažil se nalézt kompozici ve které z každé zavržené varianty zůstane její zdařilá část.

 

 

 

 

 

 

 

Průhledná vzedmutá vlna je jakoby v pozadí, nevystavuje svou průhlednost na odiv, ale i když si jí nevšimnete hned, tak dává obsahu jasné skupenství.
Obzor hladiny a oblohy v pozadí  podtrhuje perspektivu a  zvětšuje mohutnost Vln v prvním plánu. Ne přiliž dominantní bod zlomu je jen přichucením pálivým kořením a krajková průsvitnost vlny v pravé polovině nijak neubírá z její rostoucí mohutnosti. Zvláštní pozornost jsem věnoval  lomu světla a stínu. Tento oblíbený efekt se dá velmi zjednodušit, tím, že část ve stínu lavírujeme tmavou barovou - nečastěji pařížskou modří  a část ozářenou sluncem pak žlutobílou. Někdy to je na místě, divák tento prvek přijímá, jako značku, symbol určující rozhraní světla a nepochybuje o tom. Zde jsem ale zvolil přechod bez jasné kontury. Nepravidelnou změnou barev ne jen do světlejšího odstínu, ale i do jiného barevného spektra tak že oko diváka nevnímá jednoznačný signál, ale zlom světla  a stínu si uvědomuje až na základě pocitů.  Tímto způsobem se dá vytvořit dojem, že přechod mezi stínem a sluncem se odehrává hlouběji  pod hladinou. Světelný přechod na povrchu hladiny se doplní změnou odstínu pěny.
Pro vytvoření hloubky, ale nesmí  být linie obou přechodů v zákrytu.
Jemnou pěnu rozprášenou z vrcholků vln jsem docílil paradoxně primitivním prostředkem.
Použil jsem smeták  na podlahu. 
Ani tím nejjemnějším a nejdražším štětcem nevytvoříte tak dokonalou pěnu, jako obyčejným smetákem. Osvědčilo se mi například nanášet na plátno přímo plochy bílé vrstvy a pak je rychlými dotyky smetáku kopírujícími směr vlny roztírám po plátně.

  Rozhodl jsem se, že tento obraz nechám několik dnů obrácený ke stěně ateliéru než jej dokončím.
Mám ale POCIT  že to bude ONO.
Ano POCIT to je jediné vodítko malíře. Znalost techniky malování nám dává schopnost kopírovat ať už skutečnost, vlastní
představy nebo jiného malíře, ale POCIT   -   intuice  je jediný,  skutečný i když velmi abstraktní,  kompas na CESTĚ OBRAZU.

Je možné, ba pravděpodobné, že mnozí budou tuto CESTU OBRAZU  považovat za plýtvání barev,
nebo zničení prvního, případně druhého nadějného obrazu vytvořením té nejhorší varianty.

...a je i docela možné, že budou mít pravdu...
...ale kdyby šlo jednoznačně určit, který obraz je lepší, malovali  by obrazy stroje ne malíři.

 

Pierre Asier

 

obrazy do bytu, moderní obrazy, olejomalby, obrazy na plátně, galerie obrazů, obrazy na plátně,