ČERVEN

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19  20 2122 23 24 25 26 27  28 29 30

LES

Učedník potkal mistra, který seděl
v lese a pozoroval stromy.

„co tu děláš?“ zeptal se učedník.

„čtu“ odpověděl mistr.

„tady v lese?“ podivil se učedník.

„čte se v knihách a knihy jsou v knihovnách.“

„to jsou jen upravené kopie, a já čtu originály.“ řekl mistr.