BŘEZEN

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20  2122 23 24 25 26 27  28 29 30 31

RÁNO V ULIČCE

„…Po probdělé noci pobledlá obloha

se tichounce protáhla

                     a z ramen jí sklouzla tma.

Ze sametové ulity se narodilo slunce.

Zdvořile zhaslo lucernu a její stín

Rozmazalo po paletě oprýskané zdi…“