SRPEN

1  2 3  5 6 7  9 10 11  12 13 14 15  16 17 18  19 20 21 22  23 24 25  26 27 28 29  30 31

ULIČKA V NEDĚLI RÁNO

 Jen tak se toulám.

Nedělní ráno otvírá okna,
jako květy fuxijí.

Motýli z nich pojí do dna,
Až se opijí.

 Děti si na ulici hrají
a čmárají po zdech

dospělí nikam nespěchají
a mluví o hloupostech.

 Ulicí zní piano
A švitoření hladů.

 Jen tak se toulám,

Je nedělní ráno…
…a mám spoustu času.